Stacionārie ātrsildītāji 1,0 MPa ar 1 siltummaiņiem